zameranie

slzicka JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Spoločnosť FIBEST poskytuje profesionálne služby v oblasti vedenia účtovníctva.

Akékoľvek zanedbanie z našej strany by mohlo predstavovať riziko v podobe peňažných či daňových pokút, preto k vedeniu účtovníctva pristupujeme zodpovedne a profesionálne.

slzicka PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Náš tím Vám pomôže nielen v oblasti jednoduchého, ale aj podvojného účtvoníctva.

Sme pripravený Vám poskytnúť služby od zaúčtovania prvého účtovného prípadu až po vypracovanie účtovnej závierky.

slzicka MZDY A PERSONALISTIKA

Spoločnosť FIBEST poskytuje komplexné služby pri spracovaní mzdovej agendy.

FIBEST pre svojich klientov spracúva mzdy, príkazy úhrad, služby zahŕňajú aj styk s úradmi sociálneho a zdravotného poistenia a daňovým úradom, ročné zúčtovanie daní a poistenia, monitorovanie zmien v oblasti sociálneho, zdravotného poistenia a daní z príjmov.

DAŇOVÉ SLUŽBY

FIBEST pre svojich klientov zabezpečuje daňové služby vysokej kvality. Podnikatelia v súčasnosti čelia čoraz prísnejším reguláciám zo strany daňových úradov.

Firma FIBEST pre svojich klientov zabezpečuje bezpečnú správu a platenie daní.

© FIBEST, všetky práva vyhradené | Developed by SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o.